เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars
กับ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เเล้ววันนี้

ข้อมูลส่วนตัว

ลงทะเบียนใช้งาน

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเปิดใช้งาน StockRadars
ท่านสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน StockRadars และ รับสิทธิ์พิเศษใช้ StockRadars PREMIUM ฟรี บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปเพื่อให้ท่านเตรียมเอกสารสำหรับการดำเนินการขั้นตอนต่อไปเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์ ท่านสามารถใช้ Stockradars PREMIUM ฟรี 15 วัน ภายในกำหนดการส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์